Neurologopeda Świdnica

Dysleksja

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Jest to zaburzenie opisane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) oraz w kryteriach diagnostycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ( DSM – IV).

Dzieci, które rozwijają się zgodnie z przyjętą normą intelektualną, nie mają zaburzeń typu wady wzroku, słuchu, nie mają żadnych schorzeń neurologicznych a mimo tego pisanie i czytanie jest “nie do przejścia” to znaczy, że Twoje dziecko może mieć problem z dysleksją.