Neurologopeda Świdnica

EEG Biofeedback

EEG- elektroencefalografia

EEG – Biofeedback (Neurofeedback) jest metodą, która wykorzystuje mechanizm biologicznego sprzężenia zwrotnego w celu usprawniania pracy mózgu.

Pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.

Dla kogo trening EEG -Biofeedback?
Dla dorosłych i dla dzieci.

Dla dorosłych:

 • problemy z pamięcią i koncentracją,
 • problemy z planowaniem i skupieniem,
 • mała odporność na stres,
 • padaczka,
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe,
 • w terapii tików i zespołu touretta,
 • w zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
 • w terapii uzależnień (alkoholizm, narkomania, hazard),
 • treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres (biznesmeni, służby mundurowe, służba zdrowia, lotnictwo, nauczyciele, sportowcy).

Dla dzieci:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • poprawa szybkości uczenia się,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • problemy szkolne,
 • dysleksja, dysortografia,
 • trema, reakcje stresowe, agresja,
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Jak działa?

Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna.


Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych.


Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 10 – 20 spotkań), takie, które wymagają systematycznej pracy przez ok. 40 – 60 sesji (np. ADHD) i długoterminowe (np. epilepsja, afazja – aż 80 sesji). Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz w tygodniu, a najlepiej 2 – 3 razy w tygodniu.

(za  http://www.biomed.org.pl/ )