Neurologopeda Świdnica

Doświadczenie Zawodowe

Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

logopeda oraz nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć logopedycznych
  • przygotowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z różnymi dysfunkcjami (z ubytkiem słuchu, wzroku, adhd, mózgowym porażeniem dziecięcym)

Praktyka w zawodzie logopedy:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu- Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp. z o.o.
  • Centrum Rehabilitacji Promyk w Świebodzicach