Neurologopeda Świdnica

Schemat Powstawania Głosek

Wiek Dziecka Artykulacja Głosek
Pierwsze miesiące życia Powstają przypadkowe dźwięki- tzw. głużenie
Ok 6. miesiąca życia Powtarzanie usłyszanych dźwięków- tzw. gaworzenie
1 – 2. rok życia Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba. Dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y, spółgłoski p, b, m, n, t, d oraz zmiękczenia pi, bi, mi, ti, di
2 – 3. rok życia Pojawiają się zdania proste, dziecko wymawia głoski nosowe: ą, ę oraz spółgłoski i ich zmiękczenia: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł. Pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz
4 – 5. rok życia Pojawia się głoska r oraz głoski sz, ż, cz, dż
5 – 6. rok życia Utrwalane są głoski sz, ż, cz, dż, r
7. rok życia Technika mówienia powinna być opanowana. Dziecko jest gotowe, by podjąć naukę szkolną