Neurologopeda Świdnica

Dekalog Logopedyczny

1 Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.

2 Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka mów wolno, dokładnie i wyraźnie, zaniechaj sztucznego spieszczania.

3 Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak zastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, koniecznie zbadaj słuch dziecka.

4 Absolutnie nie wolno Ci krępować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.

5 Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy koniecznie idź do lekarza specjalisty: ortodonty, chirurga.

6 Dziecko leworęczne otocz specjalną opieką. W okresie kształtowania się mowy NIE WOLNO Ci go zmuszać do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą wystąpić zaburzenia mowy.

7 Kiedy dziecko samo zaczyna mówić NIE HAMUJ tej skłonności np. obojętnością, bo Twoje dziecko zamknie się w sobie, stanie się nieufne, nieśmiałe.

8 Wykorzystaj ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.

9 Pilnie kontroluj, czy kształtowanie się mowy Twojego dziecka przebiega zgodnie z normą.

10 Od momentu zdobycia przez Twoje dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie przeszkadzaj mu bezustannie poprzez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż Twoje dziecko nabawi się kompleksu niższej wartości, straci zaufanie do otoczenia i przestanie mówić. Gramatyki nauczy się z czasem słuchając Ciebie.

(za L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977)