Schemat Powstawania Głosek

Wiek Dziecka Artykulacja Głosek Pierwsze miesiące życia Powstają przypadkowe dźwięki- tzw. głużenie Ok 6. miesiąca życia Powtarzanie usłyszanych dźwięków- tzw. gaworzenie 1 – 2. rok życia Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba. Dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y, spółgłoski p, b, m, n, t, d oraz zmiękczenia pi, bi, mi, …

Schemat Powstawania Głosek Czytaj dalej